Projekter

Nye projekter

Ud over at passe de daglige driftsopgaver forsøger Rundhøj Ejerlaug løbende at finde tid og penge til at skabe forbedringer i området. Ofte kommer ideerne og inspirationen fra beboere i området.

Partshøring

Som det fremgår af vedtægterne så er det bestyrelsen for Rundhøj Ejerlaug der har ansvaret de projekter der gennemføres i området. Derfor er det selvfølgelig også den der i sidste ende skal træffe en beslutning om hvad det skal gennemføres. Men det betyder ikke at andre ikke har indflydelse. Vi vil meget gerne have input fra alle interessenter i området. Alle forslag vil blive realitetsbehandlet og vurderet i forhold til helheden og de økonomiske rammer som foreningen har. Vores mål er at finde frem til en løsning som så mange som mulig bliver glade for.

Kontakt os

Har du en idé til noget som du synes Rundhøj Ejerforening skal arbejde videre med er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail adressen:

rundhoj.ejerlaug@gmail.com

Du er også velkommen til at kontakte os hvis du har kommentarer til nogle af de projekter vi pt. arbejder med.

Projekter vi arbejder med

Nedenfor er en liste over nogle af de projekter der ligger på vores bord. Nogle er kun på idefasen mens andre allerede er igangsat.

Idefase

Under implementering

Afsluttet