Flere frugtbuske

Mange beboere har spurgt on det ikke er muligt at bliver flere frugtbuske i området.


Beboerønske

Gennem flere år har en del beboere udtrykt et ønske om at der skulle plantes flere frugtbuske i området.

Ejerlaugets bestyrelse har derfor bedt vores gartnere komme med forslag til hvor der kan plantes nye frugtbuske. Dette forslag kan ses på billedet ovenfor. Da det ikke er let at se lille rød pletter på en grønlig baggrund er de nye frugtbuske vist som røde pletter på gul baggrund.

Frugtplantager

Som det fremgår at billedet så vil der være to større områder med frugtbuske. Hver af disse vil komme til at bestå af op mos 100 frugtbuske.

Lokale frugtbuske

Ud over disse to frugtplantager vil vi også gerne plante nogle frugtbuske rundt om i hele området. Målet er at der altid er frugtbuske i nærheden af hvor man befinder sig.

Sorter

Målet er at have en stor variation af frugtbuske. Vi vil selvfølgelig plante traditionelle frugtbuske som ribs og solbær. Men også stikkelsbær, blåbær og brombær er på listen over mulige sorter.

Størrelsen på buskene

Det er muligt at købe større frugtbuske og som allerede fra det første år bære frugt. Men det er ikke økonomisk realistisk at plante så store frugtbuske. Der vil med andre ord gå et år eller to inden det er realistisk at plukke større mængder af frugt.

Intet er endnu fastlagt

Dette forslag er på ingen måde den endelige plan. Det skal ses som et idé udkast.

Arbejdsproces

For at finde frem til den bedst mulige løsning arbejder vores gartnere bl.a. sammen med Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder. De har mange års erfaring i etablering af sådanne frugtområder. Uddannelsescenteret hjælper os også med at finde frem til hvilke frugtbuske der egner sig bedst.

Høringsrunde

Vi vil gerne give alle beboere og andre interessenter mulighed for at komme med input til dette projekt.

Skriv en e-mail til os: rundhoj.ejerlaug@gmail.com