Flere frugttræer

Mange beboere har spurgt on det ikke er muligt at bliver flere frugttræer i området.


Beboerønske

Gennem flere år har en del beboere udtrykt et ønske om at der skulle plantes flere frugttræer i området.

Ejerlaugets gartnere udarbejdede i 2019 et forslag til hvor der kunne plantes nye frugttræer. Du kan se forslaget på billedet ovenfor. Da det ikke er let at se grønne pletter på en grønlig baggrund er de nye frugttræer vist som grønne pletter på gul baggrund.

Godkendelse

Projektet var til høring i 2020 hvor det bl.a. blev gennemgået på generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2021 blev projektet endnu engang gennemgået og der var bred opbakning til det. Bestyrelsen besluttede at projektet skulle implementeres i november 2021.

Frugtplantager

Som det fremgår at billedet er der to større områder med frugttræer. Hver af disse består af 40 - 50 træer. Når man bevæger sig rundt mellem disse frugttræer vil man - når træerne er vokset til - få en oplevelse af at befinde sig i en frugtplantage eller en frugtlund.

Lokale frugttræer

Ud over disse to frugtplantager er der også plantet nogle frugttræer rundt om i hele området. Målet er at der altid er et frugttræ i nærheden af hvor man befinder sig.

Arbejdsproces

For at finde frem til den bedst mulige løsning har vores gartnere arbejdet tæt sammen med bl.a. Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder. De har mange års erfaring i etablering af sådanne frugtområder. Uddannelsescenteret har hjulpet os med at finde frem til hvilke frugttræer der er bedst egnet.

Sorter

Målet har været at have en stor variation af frugttræer. Der er selvfølgelig plante traditionelle frugttræer som æbler, pærer og blommer. Men også mirabeller, kirsebær og ferskner er på listen over sorter vi vil afprøve.

Størrelsen på træerne

Det er muligt at købe frugttræer som er 5 - 7 meter høje og som allerede fra det første år bære frugt. Men det er ikke økonomisk realistisk at plante så store træer. De træer vi har plantet er mellem 1 og to meter høje. Der vil med andre ord gå nogle år inden det er realistisk at plukke frugt i større mængder. Men allerede det første år vil nogle af træerne bære enkelte frugter.

Træerne er nu planet

Der er i alt plantet 35 frugttræer. Hvis du har forslag til flere frugttræer eller andre forbedringer er du velkommen til at kontakte os. Skriv en e-mail til os: rundhoj.ejerlaug@gmail.com