Flere frugttræer

Mange beboere har spurgt on det ikke er muligt at bliver flere frugttræer i området.


Beboerønske

Gennem flere år har en del beboere udtrykt et ønske om at der skulle plantes flere frugttræer i området.

Ejerlaugets bestyrelse har derfor bedt vores gartnere komme med forslag til hvor der kan plantes nye frugttræer. Dette forslag kan ses på billedet ovenfor. Da det ikke er let at se grønne pletter på en grønlig baggrund er de nye frugttræer vist som grønne pletter på gul baggrund.

Frugtplantager

Som det fremgår at billedet så vil der være to større områder med frugttræer. Hver af disse vil komme til at bestå af omkring 30 træer. Når man bevæger sig rundt mellem disse frugttræer vil man få en oplevelse af at befinde sig i en frugtplantage eller en frugtlund.

Lokale frugttræer

Ud over disse to frugtplantager vil vi også gerne plante nogle frugttræer rundt om i hele området. Målet er at der altid er et frugttræ i nærheden af hvor man befinder sig.

Arbejdsproces

For at finde frem til den bedst mulige løsning arbejder vores gartnere bl.a. sammen med Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder. De har mange års erfaring i etablering af sådanne frugtområder. Uddannelsescenteret hjælper os også med at finde frem til hvilke frugttræer der egner sig bedst.

Sorter

Målet er at have en stor variation af frugttræer. Vi vil selvfølgelig plante traditionelle frugttræer som æbler, pærer og blommer. Men også mirabeller, kirsebær og ferskner er på listen over mulige sorter.

Størrelsen på træerne

Det er muligt at købe frugttræer som er 5 - 7 meter høje og som allerede fra det første år bære frugt. Men det er ikke økonomisk realistisk at plante så store træer. De træer vi planter vil være mellem 1 og to meter høje. Der vil med andre ord gå nogle år inden det er realistisk at plukke frugt.

Intet er endnu fastlagt

Dette forslag er på ingen måde den endelige plan. Det skal ses som et idé udkast.

Høringsrunde

Vi vil gerne give alle beboere og andre interessenter mulighed for at komme med input til dette projekt.

Skriv en e-mail til os: rundhoj.ejerlaug@gmail.com