Rundhøj Ejerlaug

Ansvarsområde

Rundhøj Ejerlaug forvalter og passer et område på 10 hektar. Der er godt 900 boliger, flere institutioner samt adskillige virksomheder og forretninger i området. Derudover passer vi arealet ved Holmelund fjernvarme.Af vedtægterne fremgår det at Ejerlaugets formål er

  • At ren- og vedligeholde, de medlemmerne tilhørende fællesarealer og de offentlige vejarealer i området i det omfang, dette ikke påhviler det offentlige eller de enkelte grundejere, jf. bestemmelserne i de skøder, der er udstedt af kommunen på grundarealer i Rundhøj området.

  • At påse, at ren- og vedligeholdelse i det omfang, det påhviler andre, gøres behørigt.

  • At repræsentere Rundhøj områdets fælles interesser, såvel i forhold til omverdenen, som i forhold til de enkelte medlemmer.

En mere detaljeret beskrivelse af de daglige driftsopgaver kan findes her: Driftsopgaver.

Generalforsamling

Den 16. september 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Rundhøj Ejerlaug.

Du kan læse referatet her

Ansatte

Ejerlauget har to gartnere ansat. Derudover trækker vi på eksterne gartnere når der er flere opgaver end vores egne gartnere kan nå.


Gartnerleder
Mads Nørdam

Gartner
Morten Rud Jensen


Bestyrelse

Det er bestyrelsen som har det overordnede ansvar for at drive Ejerlauget så godt og effektivt som muligt. En gang om året afholdes der generalforsamling. Her fremlægger bestyrelsen dens beretning samt hvilke ideer og visioner den har for den kommende periode.Formand
Allan Moeslund
Indtrådt 2016

Næstformand
Annie Villadsen
Indtrådt 2014

Kasserer
Birthe Jensen
Indtrådt 2009

Bestyrelsesmedlem
Jens Jørn Kielstrup
Indtrådt 2019

Bestyrelsesmedlem
Allan Voss
Indtrådt 2020