Flere frugtbuske

Mange beboere har spurgt on det ikke er muligt at bliver flere frugtbuske i området.


Beboerønske

Gennem flere år har en del beboere udtrykt et ønske om at der skulle plantes flere frugtbuske i området.

Ejerlaugets gartnere udarbejdede i 2019 et forslag til hvor der kunne plantes nye frugttræer.

Godkendelse

Projektet var til høring i 2020 hvor det bl.a. blev gennemgået på generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2021 blev projektet endnu engang gennemgået og der var bred opbakning til det. Bestyrelsen besluttede at projektet skulle implementeres i november 2021.

Frugtplantager

Der er anlagt to plantager med frugtbuske. Hver af disse bestå af over 200 frugtbuske.

Lokale frugtbuske

Ud over disse to frugtplantager er der plantet frugtbuske rundt om i hele området. Målet har været at der altid er frugtbuske i nærheden af hvor man befinder sig.

Sorter

Målet har været at have en stor variation af frugtbuske. Vi har selvfølgelig plantet traditionelle frugtbuske som ribs og solbær. Men også stikkelsbær, blåbær og brombær er på listen over sorter som vi vil afprøve.

Størrelsen på buskene

Det er muligt at købe større frugtbuske og som allerede fra det første år bære frugt. Men det er ikke økonomisk realistisk at plante så store frugtbuske. Der vil med andre ord gå et år eller to inden det er realistisk at plukke større mængder af frugt.

Arbejdsproces

For at finde frem til den bedst mulige løsning har vores gartnere arbejdet sammen med bl.a. Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder. De har mange års erfaring i etablering af sådanne frugtområder. Uddannelsescenteret har hjulpet os også med at finde frem til hvilke frugtbuske der egner sig bedst.

Træerne er nu planet

Der er i alt plantet 35 frugttræer. Hvis du har forslag til flere frugttræer eller andre forbedringer er du velkommen til at kontakte os. Skriv en e-mail til os: rundhoj.ejerlaug@gmail.com