Nye stier

Beboerne i Rundhøj området har gennem længere tid efterspurgt at få etableret stier.


Baggrund for etablering af nye stier

Nye stier vil være med til at binde de enkelte dele af Rundhøj bedre sammen.

Som det fremgår af kortet så er Rundhøj Allé udformet på en måde så den næsten virker som en labyrint. Det er på mange måder positivt. Det medfører at de enkelte delområder virker mere afgrænsede og dermed overskuelige. Det er også med til at få området til at virke mindre end det reelt er. Noget der er med til at modvirke at området får et ghettopræg.

Men labyrinten er også med til at holde de enkelte dele af Rundhøj væk fra hinanden. Det virker som om at området er opdelt i tre dele. En del som orienterer sig mod Rema 1000. En del som orienterer sig mod Fakta og en del som orienterer sig mod Netto.

Vi vil gerne skabe mere sammenhængskraft i området. Dette kan gøres med stier.

Bestyrelsen arbejder på at få etableret 4 nye stier.

Stier er meget dyre at anlægge og hvis Ejerlauget selv skal skaffe midlerne kan der gå lang tid inden vi får råd til at få den etableret. Derfor arbejder bestyrelsen på at få hjælp til finansieringen gennem Aarhus kommune samt forskellige fonde.

Det er Ejerlaugets opfattelse at stierne vil skabe en større sammenhængskraft i området. Eller sagt på en anden måde: Vi vil gerne gøre Rundhøj til en lille landsby inde midt i det store Aarhus.

Landsbyer er kendt for sammenhold og for at man hjælper hinanden. Det skaber større tryghed og er med til at sikre opbakning til at området holdes attraktivt.

Høringsrunde

Vi vil gerne give alle beboere og andre interessenter mulighed for at komme med input til dette projekt.

Skriv en e-mail til os: rundhoj.ejerlaug@gmail.com


1: Sti ved Rundhøj Centeret

Det sted hvor der har været den største efterspørgsel på en sti er fra Rundhøj Centeret og tværs ovre græsplænen til ALBOA's afdeling 25.

Denne sti vil komme til at virke som en naturlig forlængelse af den sti som ALBOA anlagde for nogle år siden.

På grund af den store højdeforskel samt skråningen kan turen over græsset være udfordrende når det har regnet.

I forbindelse med etablering af stien vil vi se på muligheden for at få etableret en eller anden form for belysning. For år tilbage oplevede vi at personer med en negativ adfærd opholdt sig i dette område. Vi ønsker at lave nogle tiltag som kan være med til at skabe en øget tryghed.

2: Sti ved Ringgården

Et andet sted hvor der ses meget trafik er skråt hen over græsplænen ved Ringgården.

Her er vi nød til at lade stien få en kurve så der fortsat er plads til en boldbane. Ligeledes skal den bag om terrassen.

3: Sti fra kollegiet til varmeværket

Mellem kollegiet og varmeværket er der også meget trafik på tværs af græsplænen.

4: Sti fra kollegiet til boldbanerne

Der er ikke nogen naturlige forbindelser mellem den vestlige del af Rundhøj og centerområdet. En sti fra kollegiet og imellem skolens boldbaner vil kunne afhjælpe dette. Dette kræver dog at der kan indgås en aftale med skolen om at man må passere deres område.