Gartnernes anlægsplads

I 2019 startede gartnerne med at opbygget en anlægsplads til materiel. Da opgaven er en af de lavest prioriterede vil det tage noget tid inden den er helt færdigindrettet.

En af de ting vi har fået anlagt er en fliseplads hvor vi kan opbevare jord og sand. Vi har også fået opstillet en container hvor vi bl.a. har beholderen til fejesugemaskinen til at stå. Noget af vores vinderrydningsudstyr bliver også opbevaret i containeren.

Med tiden vil vi lave mere tilplantning langs med containeren og andre af de ting vi har på pladsen. Vi vil også anlægge en sti ind gennem pladsen så man har mulighed for at tilgå arealet bag AAB.