Tilretning af brønddæksler

Vi har en stribe af brønddæksler som ikke ligger plant med jordoverfladen. Det betyder at det tager længere tid når der skal klippes rundt om disse. I nogle tilfælde kan vi slet ikke klippe rundt om dem med vores græsklipper. Derfor skal græsset trimmes med håndkraft. Det tager ekstra tid hvilket.

Igennem en sæson bliver græsset klippes ca. 75 gange. Det er med andre ord ganske meget tid som gartnerne bruge på dette. Hvis disse gener blev elimineret ville gartnerne kunne bruge tiden på meget mere meningsfylde opgaver.

Hvor det er muligt vil brøndene vil blive sænket så de kommer i plan med den omgivne jord.

Andre stæder vil der blive kørt ekstra jord på omgivelserne så disse kommer til at lægge plan med brønddækslet.

Men der vi også være områder hvor ingen af de to ovenstående løsninger er muligt. Her vil vi forsøge at beplante rundt om brønddækslet så det slet ikke er nødvendigt at klippe ind til det.

Denne opgave er påbegyndt men endnu ikke afsluttet. Bl.a skal meget koordineres med Aarhus vand.